Η Ομοσπονδία

Γενικές Πληροφορίες

Επιτροπές

Έκθεση Δράσης

Γενικές Συνελεύσεις

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Διεύθυνση:

Λυκούργου, 3012 Λεμεσός

Ταχ. Θυρ.: 51851

Τ.Κ.: 3509 - Λεμεσός

Εmail:

info@osygodsmel.org

Τηλέφωνο Γραφείου Ομοσπονδίας:

99 587117

© copyright 2023 by ΙΟΤ